Arhiv u alfabetskom redoslijeduNikola Benčić

Narda (HU) / Željezno

stručnjak gradišćanskohrvatske literature, povjesničar i pedagog

Dužina: 164 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarMirko Berlaković

Veliki Borištof

učitelj i direktor dvojezične glavne škole u Velikom Borištofu, lektor, muzičar i kulturni aktivist

Dužina: 131 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarPoli Blagusz

Dolnja Pulja

dugoljetni peljač poduzeća „Blaguss“

Dužina: 106 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarFerenc Buzanić

Mjenovo

aktivist i kulturni djelač

Dužina: 160 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarJurica Čenar

Dolnja Pulja / Uzlop

aktivist, žurnalist i autor

Dužina: 129 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarZlatka Gieler

Trajštof

učiteljica, političarka, dugoljetna predsjednica HKD-a i ZIGH-a i prva predsjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Dužina: 111 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarTibor Jugović

Čajta

porezni tanačnik, aktivist i kulturni motor gradišćanski Hrvatov u Beču

Dužina: 67 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarŠtefan Kočiš

Dolnja Pulja

muzičar, pedagog i komponist

Dužina: 174 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarJelka Perušić

Dolnja Pulja

učitljica, osnivačica folklornoga društva „Hajdenjaki“

Dužina: 105 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarAna Šoretić

Cogrštof

žurnalistica, autorica i dugoljetna peljačica kazališne grupe Cogrštof

Dužina: 173 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarIvo Sučić

Trajštof

učitelj, slavist i prevoditelj

Dužina: 106 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarFeliks Tobler

Rasporak

povjesničar, arhivar i sabirač

Dužina: 112 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarPeter Tyran

Novo Selo

autor, žurnalist i dugoljetni glavni urednik Hrvatskih novin

Dužina: 149 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarJoško Vlašić

Veliki Borištof

pedagog, musičar, političar, kulturni djelač i aktivist

Dužina: 120 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarDoroteja Zeichmann

Klimpuh

autorica, činovnica u Ministarstvu za vanjske posle i dugoljetna pendlerka

Dužina: 133 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarMartin Živković

Stinjaki

pedagog, utemeljitelj i dugoljetni direktor Dvojezične savezne gimnazije u Borti

Dužina: 199 min

Intervju: Michael Schreiber

Kamera: Justin Ramon Kodnar

Zvuk: Justin Ramon KodnarProjekt Gradišćanskoga društva za istraživanje

Logo BFG

podupirano od

Logo BKA

u kooperaciji s

Logo noviglas