Obrazovanje

O mediji i školstvu
gradišćanskih Hrvat*ic

Povijest do 1921.

Povijest gradišćanskih Hrvat*ic
od naseljenja sve do
raspada Habsburške monarhije

Predavač*ice

Jurica Csenar | Tereza Grandits | Zorka Kinda-Berlakovich | Marko Kölbl | Michael Schreiber | Katharina Tyran | Konstantin Vlasich

podupirano od

 

u kooperaciji s

Telefon

+43 (0) 2686 66 88 6

Adresa

Domplatz 21
7000 Eisenstadt
Austria